Szkoła Policealna

Misją szkoły jest tradycja, jakość, nowoczesność

Poznaj nasze kierunki

techni

Technik sterylizacji medycznej

Celem pracy jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowanie i leczenia.

Sprawdź szczegóły

techni

Technik usług kosmetycznych

Zawód o charakterze higieniczno-estetycznym, którego specyfiką jest kosmetyka zachowawcza, upiększająca i lecznicza.

Sprawdź szczegóły

techni

Technik administracji

echnik administracji zajmuje się gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, przygotowywaniem korespondencji, organizacją spotkań służbowych.

Sprawdź szczegóły

techni

Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego, pomaga jej w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji.

Sprawdź szczegóły

techni

Technik analityk

Technik analityk jest to nowoczesny oraz spełniający wymagania rynku pracy zawód
przyszłości. Wykonuje badania składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów. Zajmuje się również ich analizą na potrzeby badań doświadczalnych oraz przemysłu.

Sprawdź szczegóły

techni

Opiekun medyczny

Niesienie pomocy osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb i utrzymaniu aktywności

Sprawdź szczegóły

Witamy w szkole policealnej

Atuty szkoły:

  • bezpłatna nauka w systemie dziennym, stacjonarnym, zaocznym
  • nowoczesne metody pracy z uczniami – kształcenie modułowe
  • innowacja pedagogiczna – czterodniowy tydzień nauki,
  • nauka języka migowego oraz branżowego języka obcego
  • własna baza dydaktyczna, pracownie wyposażone w specjalistyczny sprzęt,
  • zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa organizowana przez szkołę w wyspecjalizowanych jednostkach medycznych (m.in w szpitalach),
  • internat szkolny stwarzający świetne warunki do nauki i spedzania czasu wolnego (zlokalizowany w budynku szkoły),
  • ośrodek egzaminacyjny zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (wysoka zdawalność, suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe),
  • szkolny ośrodek kariery SZOK.

Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK)

Szkolny Doradca zawodowy zaprasza uczniów, słuchaczy i uczestników KKZ oraz kandydatów do naszego CENTRUM do korzystania z pomocy w zakresie planowania swojego rozwoju zawodowego

Podjęcie decyzji o wyborze zawodu, podjęciu pracy czy też przekwalifikowaniu jest trudnym problemem. Ważne jest więc wyposażenie młodzieży w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej młodego człowieka. Uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje zawodowe, by mógł dokonać prawidłowego wyboru. Bazując na zainteresowaniach oraz słabych i mocnych stronach każdego ucznia doradca zawodowy stara się ukierunkować go tak, aby wybór był jak najbardziej optymalny dla niego