Technik analityk (Nowość)

Branża opieki zdrowotnej.
Kwalifikacja CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych w zakresie kwalifikacji

Czas trwania:

1 rok

Forma:

KKZ zaoczna

Tryb:

(co 2 weekend przez 2 dni)

Pozostałe informacje

Technik analityk jest to nowoczesny oraz spełniający wymagania rynku pracy zawód
przyszłości. Wykonuje badania składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów. Zajmuje się również ich analizą na potrzeby badań doświadczalnych oraz przemysłu.

Perspektywy zatrudnienia:

Różnego rodzaju laboratoria naukowo – badawcze, kliniczne, toksykologiczne, kryminalistyczne, dla potrzeb archeologii, geologii, przemysłu spożywczego, chemicznego, z obszaru rolnictwa, ochrony środowiska. Technik analityk to zawód, w którym pracę znaleźć można w różnych miejscach i branżach.