Technik dentystyczny

Branża opieki zdrowotnej.
Kwalifikacja: MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy.

Czas trwania:

2,5 roku

Forma:

dzienna

Tryb:

stacjonarny (3 dni w tygodniu)

Pozostałe informacje

Zajmuje się wytwarzaniem i naprawą protez zębowych stałych i ruchomych oraz aparatów ortodontycznych. Współpracuje również bezpośrednio z lekarzem stomatologiem podczas leczenia pacjenta w gabinecie dentystycznym. Praca ma charakter produkcyjno-usługowy, wymaga dużej dokładności, precyzji i poczucia estetyki.

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów:

Sprawność kończyn górnych, sprawność manualna, dobry wzrok, pełne widzenie barw i odcieni, pamięć wzrokowa, wyobraźnia przestrzenna, spostrzegawczość, zdolność koncentracji, podzielność uwagi, poczucie estetyki, cierpliwość, wytrwałość, sumienność, odpowiedzialność, gotowość niesienia pomocy, poszanowanie godności osobistej pacjenta.

Perspektywy zatrudnienia:

Pracownie protetyczne w zakładach opieki zdrowotnej, laboratoria protetyczne i ortodontyczne, gabinety stomatologiczne, własna działalność gospodarcza.