Technik elektroradiolog

Branża opieki zdrowotnej.
Kwalifikacja: MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej,
elektromedycznej i radioterapii.

Czas trwania:

2,5 roku

Forma:

dzienna

Tryb:

stacjonarny (3 dni w tygodniu)

Pozostałe informacje

Absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania badań zleconych przez lekarza w zakresie badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, diagnostyki
elektromedycznej oraz o charakterze terapeutycznym tj. radioterapii.

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów:

Zainteresowania techniczne, medyczne i humanistyczne, predyspozycje do pracy z użyciem urządzeń technicznych, elektronicznych i informatycznych, wyobraźnia przestrzenna, zdolność koncentracji i podzielność uwagi, koordynacja wzrokowo – ruchowa, spostrzegawczość, empatia, poszanowanie godności pacjenta, zdyscyplinowanie i odpowiedzialność.

Perspektywy zatrudnienia:

Zakłady Badań Radiologicznych, Zakłady Diagnostyki Elektromedycznej, Zakłady radioterapii i Brachyterapii, Zakłady Medycyny Nuklearnej i inne oddziały opieki zdrowotnej.