Technik farmacji

Branża opieki zdrowotnej według nowej kwalifikacji: MED.09.
Sporządzanie i wytwarzania produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

Czas trwania:

2,5 roku

Forma:

dzienna

Tryb:

stacjonarny (3 dni w tygodniu)

Pozostałe informacje

Absolwent posiada umiejętności z zakresu farmakologii z elementami chemii
leków, farmakognozji, technologii i analizy leków.

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów:

Zainteresowania naukowe dziedzinami biologii, chemii, rachunkowości, chęć rozwoju zawodowego i dokształcania się. Zamiłowanie do pracy w warunkach laboratoryjnych, koncentracja uwagi, cierpliwość, skrupulatność i precyzja, sprawność intelektualna, dobra pamięć, poczucie odpowiedzialności.

Perspektywy zatrudnienia:

Apteki ogólnodostępne, zakładowe i szpitalne, punkty apteczne, hurtownie farmaceutyczne, zakłady farmaceutyczne, zakłady przetwórstwa zielarskiego, zakłady kosmetyczne, Laboratoria farmaceutyczne, chemiczne itp.