Technik masażysta

Branża opieki zdrowotnej.
Kwalifikacja: MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu.

Czas trwania:

2 lata

Forma:

dzienna

Tryb:

stacjonarny (3 dni w tygodniu)

Pozostałe informacje

Ukończenie tego kierunku daje kwalifikacje do wykonywania masaży leczniczych, kosmetycznych, sportowych, drenażu limfatycznego, niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych oraz gimnastyki leczniczej.

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów:

Dobry stan zdrowia, dobra sprawność manualna, zrównoważone reakcje emocjonalne i motoryczne, cierpliwość, spostrzegawczość, łatwość nawiązywania kontaktu, obowiązkowość, dokładność, odpowiedzialność, empatia, życzliwość, poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka, opiekuńczość, samodzielność.

Perspektywy zatrudnienia:

Publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia, kluby sportowe, gabinety odnowy biologicznej, szpitale uzdrowiskowe, zakłady rehabilitacyjne, sanatoria, centra SPA, fundacje i stowarzyszenia osób niepełnosprawnych, własne gabinety masażu.