Technik usług kosmetycznych

Branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK).
Kwalifikacje: FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

KKZ – kształcenie również na kwalifikacyjnym kursie zawodowym (we wszystkich formach).

Czas trwania:

2 lata

Forma:

zaoczna
(co 2 weekend przez 2 dni)

Tryb:

stacjonarny (3 dni w tygodniu)

Pozostałe informacje

Zawód o charakterze higieniczno-estetycznym, którego specyfika jest kosmetyka zachowawcza, upiększająca i lecznicza. Technik pomaga w tworzeniu ładnego zdrowego wyglądu i dobrego samopoczucia klienta oraz udziela porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej.

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów:

Zainteresowania z zakresu biologii, chemii, medycyny, kosmetologii, uzdolnienia plastyczne, sprawność manualna, dobry wzrok, pełne widzenie barw i odcieni, koordynacja wzrokowo ruchowa, zmysł estetyczny, kreatywność w myśleniu i duża wyobraźnia, systematyczność i dokładność, cierpliwość i wytrwałość, zdolność koncentracji i podzielność uwagi, odpowiedzialność, rozumienie i zdolność kształtowania potrzeb klientów godności osobistej pacjenta.

Perspektywy zatrudnienia:

Gabinety kosmetyczne, gabinety odnowy biologicznej, salony piękności i studia urody, ośrodki SPA, firmy kosmetyczne, własna działalność gospodarcza.