Asystent osoby niepełnosprawnej

Branża pomocy społecznej (SPO).

Kwalifikacja SPO.01. Udzielenia pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Czas trwania:

1 rok

Forma:

zaoczna

Tryb:

(co 2 weekend przez 2 dni)

Pozostałe informacje

Asystent ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego, pomaga jej w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji.

Perspektywy zatrudnienia:

Ośrodki pomocy społecznej, instytucje działające na rzec osób niepełnosprawnych, domy pomocy społecznej, środowisko zamieszkania osoby niepełnosprawnej.