TYTUŁ PROJEKTU: Nowe kompetencje – Nowa praca – Nowe życie

TERMIN REALIZACJI: od 2022-06-01 do 2023-06-30

CEL GŁÓWNY: Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w zawodach i lepszego dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim w okresie 01.06.2022 – 30.06.2023 poprzez adaptację, wyposażenie/ doposażenie placówki, nabycie i/lub podwyższenie kompetencji zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy,  przy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem oraz dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli/ Instruktorów praktycznej nauki zawodu. Realizacja celu przyczyni się do utworzenia wysokiej jakości wyspecjalizowanego centrum kształcenia i szkolenia w poszczególnych branżach/ zawodach, ściśle współpracującego z pracodawcami oraz elastycznie reagującego na zmiany zachodzące na rynku pracy.

 

PROJEKT PRZYJAZNY OSOBOM NIEPEŁNOPRAWNYM

WARTOŚĆ PROJEKTU:  609 014,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  548 112,60 zł

 

Projekt pt. „Nowe kompetencje – Nowa praca – Nowe życie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

HARMONOGRAM PROJEKTU

„Nowe kompetencje – Nowa praca – Nowe życie”

Okres realizacji Projektu: od 2022-06-01 do 2023-06-30

Miejsce realizacji: Piotrków Tryb. ul. Ks. Piotra Skargi 3

 

L.p. Opis zadania Planowany termin realizacji
1 Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń VI-XII 2022
2 Rekrutacja – nabór i ocena dokumentów zgłoszeniowych VI- XI 2022
3 Ustalenie listy osób zakwalifikowanych do projektu XI 2022
4 Podpisanie umów z uczestnikami projektu XI-XII 2022
5 Przeszkolenie nauczycieli w zakresie obsługi zakupionego sprzętu/wyposażenia XII 2022
6 Realizacja szkoleń w zakresie kosmetyki XII 2022- V 2023
9 Realizacja szkoleń w zakresie podologii XII 2022- V 2023