8 marca w naszej szkole miało miejsce ciekawe wydarzenie pod nazwą „Festiwal zdrowia i urody”. Promocja zdrowego trybu i stylu życia oraz właściwego właściwego odżywiania się było mottem przewodnim Festiwalu. Odwiedzający Szkołę mieli okazję zwiedzić wszystkie nowoczesne pracownie do zajęć takie jak: pracownia opiekuńczo – pielęgnacyjna, sterylizacji, podologiczna oraz nowoczesny kompleks pracowni branży piękna i urody. Podczas Wydarzenia miało miejsce uroczyste przecięcie wstęgi, otwierające nową Pracownię piękna i urody. Wstęgę przecinali Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Zbigniew Ziemba WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, Pani Beata Dróżdż – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim Pan Sławomir Górecki. W trakcie części oficjalnej dyrektor Szkoły Sławomir Górecki przybliżył gościom dorobek, ofertę edukacyjną placówki, ale przede wszystkim przekazał stopień wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Od 2021 roku Szkoła w pełni wykorzystuje możliwości jakie daję EFS. Został zrealizowany projekt na blisko 1 milion zł, a kolejny jest w trakcie realizacji. Nauczycielki Szkoły Ewa Łągiewczyk w swojej prelekcji zachęcała do zdrowego życiu, a Patrycja Bartczak zademonstrowała działanie urządzenia do analizy twarzy i skóry. Wszyscy odwiedzający mieli możliwość odwiedzenia nowych pracowni wyposażonych w nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć praktycznych. Festiwal odbywał się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Łódzkiego pana Grzegorza Schreibera. Partnerem wydarzenia był Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Tryb., który udzielał porad dietetycznych i fizjoterapeutycznych.