Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że organizuje wyjazd do Łodzi w dniu 14 października 2022 roku.

Wyjazd refundowany z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Osoby zainteresowane proszone są o zapisy w sekretariacie do dnia 29.07.2022 roku.