Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim informuje,że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Nr 12A z dnia 18 października 2023 roku  dzień 31 października 2023 r. jest dla pracowników Centrum dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 11.11.2023r.