Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że organizuje wycieczkę krajoznawczo – turystyczną do Kazimierza Dolnego w dniu 2 lipca 2022 roku.

Wyjazd refundowany z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Osoby zainteresowane proszone są o zapisy w sekretariacie do dnia 24.06.2022 roku.